Kagong

Kagong
(The Crabs)
Bay sinulat e’ si Veronica Jimenez-Antanani
Nilukis e’ si Kajan K. Maulurana
Niwalna’ e’ si Saidon B. Galibon
maka si Nursida N. Noah
Central Sinama

This book was written in the Participatory Orthography Development Workshop
under the partnership of DepEd ARMM and SIL Philippines
at Zamboanga City on April 2013.

*** Note “Kagong” is “Kagang” in other Central Sinama dialects ***

ENGLISH TRANSLATION
The Crabs
Pg. 2 One day Father came home with 3 crabs.
Pg. 4 He asked my elder sister to cook the crabs.
Pg. 6 My elder sister told me to cook the crabs. I immediately put them in the casserole with water,
then left it on the stove even though the water was not yet hot.
Pg. 8 I played outside with my brothers.
Pg. 10 After awhile, I went back to the kitchen to check the food.
Pg. 12 When I opened the casserole, the crabs were no longer inside.
Pg. 14 We looked for the crabs everywhere.
Pg. 16 Father Called out, asking if the crabs were cooked yet.
Pg. 18 We did not answer because we were very afraid to be scolded.
Pg. 20 Later, we found out, the crabs were on top of the roof.

FILIPINO TRANSLATION
Ang Alimango
Pg. 2 Isang araw, dumating ang tatay na may dalang tatalong alimango.
Pg. 4 Inutusan niya si ate na lutuin ang Alimango.
Pg. 6 Inutusan din ako ni ate na lutuin ang Alimango, inilagay ko kaagad sa kalderong may tubig.
Pg. 8 Habang nakasalangang kaldero at hindi pa mainit ay naglalaro kaming magkakapatid ng sipa sa labas ng bahay.
Pg. 10 Bumalik ako sa kusina upang tingnan ang nilulutong alimango.
Pg. 12 Nawala na ang alimango.
Pg. 14 Hinanap naming ang nawawalang alimango.
Pg. 16 “Luto na ba ang alimango?” tanong ni tatay.
Pg. 18 Natatakot kami at hindi sumagot.
Pg. 20 Iyon pala ang alimango ay nasa bubong ng bahay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *